ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ TOP DOG “10 χρόνια Top Dog “2

Διοργανώτρια- Τίτλος Διαγωνισμού
Η εταιρία με το διακριτικό τίτλο «Top Dog» (εφεξής «διοργανώτρια»), με έδρα τα Χανιά, διοργανώνει προωθητική ενέργεια («διαγωνισμό») στην επίσημη σελίδα της Top Dog Natural Pet Products στο Facebook και topdogpetgroomingproducts στο Instagram.

Οι διαγωνιζόμενοι λαμβάνουν γνώση του διαγωνισμού από σχετική δημοσίευση με τίτλο «Διαγωνισμός 10 χρόνια Top Dog 2 », στη σελίδα Top Dog Natural Pet Products στο Facebook και topdogpetgroomingproducts στο Instagram. Στην κλήρωση, θα συμμετέχουν α) όλοι όσοι έχουν κάνει Like (μου αρέσει) στην επίσημη σελίδα της «Top Dog», «Top Dog Natural Pet Products», Like (μου αρέσει) στη δημοσίευση που ανακοινώνει το διαγωνισμό και έχουν αφήσει ένα σχόλιο στη σχετική δημοσίευση σύμφωνα με τους κανονισμούς του παρόντος και β) όλοι όσοι έχουν κάνει Follow (ακολουθώ) στην επίσημη σελίδα Instagram της «Top Dog» “topdogpetgroomingproducts”, Like (μου αρέσει) στη δημοσίευση που ανακοινώνει το διαγωνισμό και έχουν αφήσει ένα σχόλιο στη δημοσίευση σύμφωνα με τους κανονισμούς του παρόντος.
Ισχύει 1 συμμετοχή ανά συμμετέχοντα.
Από το διαγωνισμό θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής από τις συμμετοχές του Facebook και του Instagram και δύο (2) αναπληρωματικοί. Ο νικητής θα κερδίσει ένα πλήρες σετ περιποίησης κατοικίδιου που περιλαμβάνει :

1τμχ Σαμπουάν Baby Powder Shampoo 250ml
1τμχ Top Dog Conditioner 200ml ,
1τμχ Σαμπουάν στεγνού καθαρισμού Dry Cleaning 150ml,
1τμχ Αρωματική λοσιόν 75ml.
Κατά επιθυμία του νικητή τα παραπάνω αναφερόμενα δώρα δύναται να αντικατασταθούν με αντίστοιχα ίσης αξίας.
Όλο το σετ δώρου είναι συνολικής αξίας περίπου στα 48€

Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

Εξαιρέσεις Συμμετοχής

Από το διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι της εταιρίας «Top Dog», καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον δεύτερο (β) βαθμό.

Διάρκεια διαγωνισμού – Τρόπος Κλήρωσης
H διεξαγωγή του διαγωνισμού ξεκινάει στις 20/12/2022 και λήγει στις 30/12/2022. Μετά την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία ο διαγωνισμός παύει και δεν είναι σε ισχύ. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό αυτόματο σύστημα την 10/01/2023 όπου θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής και δύο (2) αναπληρωματικοί.
Δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο, περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της διοργανώτριας.
Ο νικητής (1) θα ενημερωθεί μέσω προσωπικού μηνύματος, όπου και θα του ζητηθούν περαιτέρω στοιχεία επικοινωνίας για να ενημερωθεί σχετικά με την παραλαβή των δώρων του.
Ο νικητής υποχρεούται να ανταποκριθεί μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανωτέρω ενημέρωση.
Εάν ο νικητής δεν απαντήσει στο μήνυμα ώστε να μας ενημερώσει για τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο & Τ.Κ.) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή του ή διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής του, χάνει το σχετικό δικαίωμα, οπότε και η διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντί του και έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε επικοινωνία με τον α’ αναπληρωματικό.
Η εταιρία θα ανακοινώσει τους νικητές και με δημόσιο σχόλιο (comment) κάτω από το σχετικό post (Facebook και Instagram αντίστοιχα) που θα δημοσιευτεί την 13/01/2023 αφού πρώτα έχει επικοινωνήσει με τον νικητή και, εφόσον χρειαστεί, με τους αναπληρωματικούς.

Παραλαβή δώρων
To δώρο μπορεί να παραληφθεί από κάθε νικητή κατόπιν συνεννόησης απευθείας από τη διοργανώτρια εταιρία Top Dog που βρίσκεται στη διεύθυνση, Χαλέπας 6Α & Γραμβούσης, 73132, Χανιά ή με αποστολή κατ’ οίκον μέσω συνεργαζόμενης εταιρίας courier στη διεύθυνση που θα ορίσει ο νικητής. To δώρο μπορεί να παραλάβει ο ίδιος ο νικητής μετά από ταυτοποίηση των στοιχείων του με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας. Σε περίπτωση που ο ίδιος δε μπορεί να παραστεί στην παραλαβή του δώρου, οφείλει να ορίσει νόμιμο εκπρόσωπό του, του οποίου επίσης τα στοιχεία θα πρέπει να ταυτοποιηθούν μαζί με αυτά του νικητή, κατά την παραλαβή του δώρου.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρία μας είναι πλήρως εναρμονισμένη με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Ειδικότερα, για τους σκοπούς διενέργειας και ολοκλήρωσης του διαγωνισμού, ενημερώνουμε τους συμμετέχοντες που θα αναδειχθούν ως νικητές (τακτικοί ή αναπληρωματικοί) ότι:
Θα συλλέξουμε και θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της παρούσας συναλλαγής (συμμετοχή στο διαγωνισμό, επικοινωνία για αποστολή δώρων.) Υπεύθυνη για την επεξεργασία είναι η εταιρία μας. Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται στις εγκαταστάσεις μας, Χαλέπας 6Α & Γραμβούσης, 73132 , Χανιά, τηλέφωνο επικοινωνίας 28210 58004. Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά θα έχουν οι εργαζόμενοι σε εμάς που έχουν σχέση με την παρούσα συναλλαγή ή εκτελούν την επεξεργασία για την οποία παρέχετε τη συναίνεσή σας με την υποβολή της συμμετοχής και την αποδοχή του δώρου και τρίτοι που χρησιμοποιούμε ως εκτελούντες επεξεργασία για την από μέρους μας εκτέλεση της μεταξύ μας συναλλαγής ή για να μας παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
Θα διατηρούμε τα στοιχεία σας για την ολοκλήρωση της συναλλαγής αλλά και μετά από αυτήν για την εξασφάλιση εννόμων συμφερόντων μας ή και νομίμων υποχρεώσεών μας και μέχρι την παραγραφή τυχόν απαιτήσεών σας ή των δικών μας απέναντί σας ή για 45 ημέρες από την ημερομηνία που θα μας τα γνωστοποιήσετε, για τους υπόλοιπους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται εδώ ή σε άλλες περιπτώσεις που δικαιούμαστε ή επιβάλλεται από τον νόμο.
Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας παραπάνω, για να λάβετε οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, να ζητείτε την τροποποίηση αυτών, τον περιορισμό ή διακοπή της χρήσης τους, την εν όλω ή εν μέρει διαγραφή τους.

Δηλώσεις συμμετεχόντων
Κάθε συμμετέχων με την αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής του στον ανωτέρω διαγωνισμό δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι δεν θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου και ιδιαίτερα πνευματικά δικαιώματα, το δικαίωμα της προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του ονόματος οποιουδήποτε τρίτου. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, τυχόν σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που τυχόν παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, θα διαγράφονται από την σελίδα.
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, αναλαμβάνοντας αποκλειστικά κάθε σχετική αστική ή ποινική ευθύνη.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και την εξουσιοδότηση στη διοργανώτρια εταιρία για την προβολή του διαγωνισμού γενικότερα καθώς και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, και τα social media. Έτσι, η εταιρία επιφυλάσσει για τον εαυτό της, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε σχόλιο, φωτογραφία, βίντεο ή ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το διαγωνισμό, την απονομή και την κλήρωση του δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή καθενός στον διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.
Η συμμετοχή παρέχει αυτομάτως αναφορικά με τα προαναφερόμενα και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, χωρίς καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς την καταβολή σε αυτούς οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Οι νικητές με την αποδοχή των παρόντων όρων συναινούν και στη δημοσίευση της νίκης τους στη σελίδα της διοργανώτριας εταιρίας στο Facebook και το Instagram.
Τυχόν άρνηση ή εναντίωση στους ανωτέρω όρους από τους νικητές ακυρώνει τη συμμετοχή τους.

Λοιποί Όροι και Προϋποθέσεις
Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους όρους χρήσης του Facebook και του Instagram.
Σε κάθε περίπτωση το Facebook και Instagram απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη αναφορικά με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, ο οποίος δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook ή το Instagram, ούτε συνδέεται με αυτό με οποιονδήποτε τρόπο.

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Η εταιρία βασίζεται στην ορθότητα, την αλήθεια και τη νομιμότητα των στοιχείων στις δηλώσεις των συμμετεχόντων/ φίλων της καθώς και στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού και δεν υποχρεούται ούτε είναι σε θέση να ελέγξει τα παραπάνω. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στη διοργανώτρια εταιρία να ακυρώσει τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπεριφέρονται στα πλαίσια της καλής πίστης και των χρηστών ηθών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού, καθώς και να μην προσβάλουν την εικόνα της διοργανώτριας εταιρίας. Διαφορετικά, η εταιρία κατά την ελεύθερη κρίση της δύναται να ακυρώνει συμμετοχές.
Σε περίπτωση που η συμμετοχή, η οποία κληρώθηκε για να αποκτήσει το δώρο κριθεί άκυρη ή αποκλειστεί για λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους τότε η διοργανώτρια εταιρία δεν θα προβεί σε νέα κλήρωση αλλά διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τον διαγωνισμό.
Οι συμμετέχοντες ρητά δηλώνουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωσή τους έναντι της εταιρίας.
Περαιτέρω, η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στα social media με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του διαγωνισμού ή της ακύρωσης κάποιων συμμετοχών, λόγω τεχνικού προβλήματος. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης του χρήστη στο διαδίκτυο, που οφείλονται είτε σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της (ανωτέρα βία) είτε σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.
Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό υφίσταται μόνο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, όπως αυτή ορίζεται στο παρόν. Απόπειρα συμμετοχής πριν ή μετά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι ανυπόστατη.
Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται η εξαργύρωσή τους σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Τα δώρα, που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται στην κατάσταση, την οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης των πωλητών ή άλλων διατάξεων, που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ή νομικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ. έναντι της διοργανώτριας. Η δε υποχρέωση της διοργανώτριας εξαντλείται στην παράδοση αυτών.
Η ευθύνη της διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των καθορισμένων ως άνω δώρων. Η διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα και τη χρήση τους ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρίας.
Οι νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορούν να αποκλειστούν για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του δώρου αποβεί άκαρπη (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν βρεθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή βρεθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου. Σε περίπτωση που η συμμετοχή ακυρωθεί μετά την απόδοση του επάθλου, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση να αιτηθεί και την απόδοση του επάθλου που θα έχει αποδοθεί. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της απόδοσης των δώρων στους νικητές κάθε υποχρέωση της διοργανώτριας παύει να υφίσταται και η εταιρία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον άνω διαγωνισμό.

Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί μονομερώς όλους τους όρους του παρόντος διαγωνισμού και της κλήρωσης που θα ακολουθήσει, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να διακόπτει, ματαιώνει ή ακυρώνει το διαγωνισμό αυτό.
Η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη, που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό, που συνιστά ανωτέρα βία δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το παρόν, και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών της.